Kontakt

Svenska 1800-talssällskapets centrala e-postadress: husfrun [snabela] 1800.se

Sällskapets lokala husfruar nås på nedanstående e-postadresser:

Emelie och Maria för region Skåne scania [snabela] 1800.se

Anna för region Gotland gothlandia [snabela] 1800.se

Åsa för region Östergötland ostrogothia [snabela] 1800.se

Rut för region Bohuslän bahusia [snabela] 1800.se

Madeleine för region Närke nericia [snabela] 1800.se

 


 

Facebookgrupper

Grupp för 1800-talssällskapet

Grupp för 1800-talssällskapet Skåne