1800-talets lokalpress

Det är väl allom bekant att Kungliga Biblioteket har större delen av Sveriges tidiningsutgivning i svunnen och modern tid på microfilm i sina arkiv.

Vad kanske inte all vet, är att den vördiga institutionen även har en hel del material digitaliserat på nätet.

På länken ovan hittar man ett stort antal publikationer från1700-talet och framåt, och merparten är från andra hälften av 1800-talet. Mycket av materialet kommer från mindre orter i landet och det är väldigt roande och intressant att göra små nedslag i både stort och smått.

Man finner:

Mördande reklam!

Wermlands Läns Tidning, 28/9 1872

 

Societetsnytt!

Norra Skåne, 14/4 1881

 

Kropp och själ!

Wernamo Tidning, 25/8 1883

 

Falu Posten

 

Göteborgs Weckoblad, 1890-tal

 

Tragedi

!

Östergötlands Weckoblad 6/3 1887

 

 

Nöjen!

Tidning för Wenersborg Stad och Län 15/6 1885

 

Falu Posten, 16/2 1890

 

Romantik!

Östgöta Posten, 4/9 1896

 

Östgöta Posten, 20/5 1898

 

Och nyheter, naturligtvis:

Östgöta Posten, 4/9 1896

 

Och mycket, mycket, mycket mer…

 

Dela gärna detta inlägg: