Posts Tagged ‘Poeten’

Kortfilmen “Poeten” finns nu på youtube

July 30th, 2015 | Uncategorized | 0 Comments

SE13-1-3505_still3Några kalla höstdagar spelades denna film in i Stockholm. Vi var några från sällskapet som deltog som statister.